Uncategorized

Niedziela Palmowa.

Dziś radosnym Hosanna Synowi Dawidowemu… rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób podkreślone zostaje, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Chodź dziś Niedziela – więc dzień radości ze zmartwychwstania Jezusa nawet w okresie Wielkiego Postu i tu nas nie obowiązuje żaden post i pokutny wymiar okresu liturgicznego – to już nasze myśli kierują się w stronę Wielkiego Piątku związanego z upamiętnianiem męki i śmierci Chrystusa.

Niedziela Palmowa zawiera w sobie moglibyśmy powiedzieć wiele przeciwności. Bo od radosnych okrzyków i wiwatów towarzyszących wjazdowi Jezusa do Jerozolimy przechodzimy do wyzwisk i okrzyków towarzyszących Jemu w drodze na Golgotę. Od radosnego Hosanna… do złowrogiego Ukrzyżuj go…  Niedziela Męki Pańskiej ma nami trochę potrząsnąć. Ma ona zadanie nas obudzić do otwarcia oczów wiary. Wyciągnąć nas z letargu codzienności. Zachęcić do radości z odkupienia i zbawienia przez Jezusa, takiej radości jaka towarzyszyła wjazdowi Chrystusa do Jerozolimy. Ale jednocześnie przypomnieć, że wchodzimy w najważniejsze dni roku i już jutro będziemy towarzyszyć Jezusowi w tych dniach przejścia od Hosanna do Ukrzyżuj, dniach zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania.