Liturgiczna Służba Ołtarza

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO A.D. 2023

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH CHŁOPCÓW
DO WSTĄPIENIA W SZEREGI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA!

Czym jest Liturgiczna Służba Ołtarza?

„Służba liturgiczna” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie „służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę, komentatorzy, członkowie chóru i scholi wraz z organistą oraz kościelny.

Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas mszy świętej.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach teoretycznych), a także różne wyjazdy, wycieczki, udział w rozgrywkach sportowych i dorocznej Pielgrzymce Ministrantów (PiM) do twargodórskiego sanktuarium Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, organizowanej podczas „długiego weekendu” majowego.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza.

W okresie czasu letniego – każdy piątek od godziny 17:00 rozpoczynamy zbiórką w Gminnym Ośrodku Kultury obok kościoła, a następnie Msza święta w kościele.

W okresie czasu zimowego – każdy piątek rozpoczynamy Mszą świętą o 17:00 w kościele, a następnie zbiórka w Gminnym Ośrodku Kultury obok kościoła.

Jak zostać Ministrantem?

Przyjdź na zbiórkę lub po Mszy świętej do zakrystii i zgłoś swoją gotowość do służenia przy Ołatarzu.