KANCELARIA

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna we wtorek i czwartek*
– czas letni: od  16:30 do 17:30
– czas zimowy: po Mszy świętej o 17:00 (od około 17:30) do 18:30
* w styczniu tylko w soboty bezpośrednio po Mszy świętej o 17:00,
* w wakacje tylko w poniedziałki i piątki po wieczornej Mszy świętej, czyli od około 18:30.

(W pilnych sprawach prosimy
o kontakt telefoniczny 71 312 62 10)

Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych oraz katolickiego pogrzebu

Chrzest:

odpis aktu urodzenia dziecka,
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
zaświadczenie z parafi zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie:

metryka chrztu,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

1-sza Komunia Święta:

metryka chrztu dziecka.
świadectwo ślubu kościelnego rodziców
deklaracja

Małżeństwo:

aktualne, tj. z datą do 6. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
dowody osobiste,
ostatnie świadectwo katechizacji,
świadectwo bierzmowania,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb:

akt zgonu,
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
pozwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania
miejsce na cmentarzu