CMENTARZ PARAFIALNY

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Cmentarza Parafialnego: http://www.mogily.pl/prusice

Obecnie jesteśmy w trakcie rozpoczętej inwentaryzacji naszego Cmentarza Parafialnego.

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich grobów oraz utworzenie bazy danych – bardzo prosimy o usunięcie kwiatów i dekoracji, tak aby był widoczny napis na tablicy nagrobnej.

Kolejnym etapem jest utworzenie bazy dysponentów grobów, które prawodawca wskazał wprost. W związku z tym prosimy o składanie uzupełnionych DEKLARACJI DYSPONENTA GROBU w Kancelarii Parafialnej. Deklarację można odebrać w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania lub pobrać klikając w LINK-DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU.

PRZYPOMINAMY O TERMINACH PROLOGOWANIA GROBÓW. Zgodnie z obowiązującym prawem od daty pogrzebu dany grób jest prolongowany na 20 kolejnych lat – po upływie tego terminu jeżeli Dysponent nie dokona kolejnej prolongaty nienaruszalności grobu Zarządca cmentarza może przydzielić grób do pochowania kolejnym osobą.