Duszpasterze

Proboszcz
Ks. dr Adam PROROK – ust. 2022

Wikariusz:
Ks. Łukasz RADOMSKI – ust. 2022