BIERZMOWANIE 2023/2024

  1. Spotkanie organizacyjne.20 września 2023 r. godzina 19:00
  2. Przed startem. Czego możemy dowiedzieć się o Bogu. 18 października 2023 r. godzina 19:00
  3. Dlaczego świat jest niedoskonały. Jezus – więcej niż tylko człowiek.15 listopada 2023 r. godzina 19:00
  4. Dlaczego Jezus umarł za nas? Opowieść o zmartwychwstaniu. 20 grudnia 2023 r. godzina 19:00
  5. Wyprawa naukowa w celu odkrycia Ducha Świętego. Modlitwa – nawiązanie bliższego kontaktu z Bogiem. 20 lutego 2024 r. godzina 19:00
  6. Kościół – Ojczyzna dla ciebie i dla mnie. Eucharystia – o wspaniałomyślności Boga. 20 marca 2024 r. godzina 19:00
  7. Update! Wyspowiadaj się! Co dzieje się podczas bierzmowania? 17 kwietnia 2024 r. godzina 19:00
  8. Podsumowanie i wielkie lądowanie. 15 maja 2024 r. godzina 19:00