Uncategorized

Kapłani proszą o modlitwę…

Również w tym roku, na progu Wielkiego Tygodnia, zachęcamy do włączenia się w akcję modlitwy za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. W Wielki Czwartek po Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej będą rozdawane przy wyjściu z kościoła specjalnie przygotowane wizytówki z imionami kapłanów objętych modlitwą. Pragniemy, aby akcja objęła zasięgiem jak największą liczbę Parafian.

Za modlitwę już teraz dziękujemy!
ks. Adam Prorok i ks. Łukasz Radomski