Uncategorized

Dziękujemy naszym Sołtysom!

Składamy najserdeczniejsze życzenia naszym drogim Sołtysom:
Marzenie Szustak, Jackowi Oksińskiemu, Krzysztofowi Radota, Krzysztofowi Pawełkowicz, Andrzejowi Podrygajło, Danielowi Półrolniczak, Wandzie Maryniak, Annie Krzyżak-Puknel, Sławomirowi Regiec, Andrzejowi Butrak, Arturowi Garlińskiemu, Andrzejowi Syrnyk i Wiesławowi Gryz.

Życzymy wielu sił, zdrowia i niegasnącego entuzjazmu w tak trudnej służbie
dla drugiego człowieka.

Jednocześnie dziękujemy Państwu za to wszystko co robicie dla lokalnych wspólnot,
dbając o najbliższe otoczenie, dobrosąsiedzkie relacje i potrzeby Państwa miejscowości.

Zapewniamy o naszej życzliwości oraz modlitwie.