Uncategorized

Urodziny Księdza Arcybiskupa.

Dziś nasz ksiądz arcybiskup Józef Kupny obchodzi 68 rocznicę urodzin. Pamiętajmy w tym dniu o szczególnej modlitwie za naszego Księdza Arcybiskupa.

Można skorzystać z tej propozycji:Modlę się, Panie Jezu, za naszego biskupa Józefa. Ty sam wybrałeś dwunastu apostołów, aby byli twoimi świadkami aż po krańce ziemi. Nasz biskup jest następcą Twoich apostołów. Jego laska pasterska jest znakiem, że wybrałeś go na dobrego pasterza, aby gotów był oddać życie swoje za owce. On jak apostoł wkładał na nas ręce w sakramencie bierzmowania i umocnił nas w wierze łaską siedmiorakich darów. On nosi krzyż Twój na sercu, bo pewnie trudno jest prowadzić tylu ludzi do nieba. Daj mu siłę i zdrowie, aby był dla nas przykładem wiary, miłości i chrześcijańskiego męstwa, a w niebie niech cieszy się i naszą obecnością. Amen.