Uncategorized

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

W poniedziałek 8 kwietnia obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną z 25 marca). Msza święta tego dnia o 18:00.

Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia – zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego, czyli codziennej modlitwy w jego intencji.
Uroczyste rozpoczęcie Duchowej Adopcji odbędzie się na Mszy świętej wieczornej (18:00). Deklaracje można odebrać z zakrystii lub przed Msza święta.