Uncategorized

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział! Nastał czas wolności, radości i pokoju. Pomimo, że wszystko wokół może mówić, że to nie prawda. Śmierć i grzech oraz wiele innych trudności, kajdan i dramatów zostają pokonane. Jezus jest Zmartwychwstałym Panem, ma On moc uzdrowić, ożywić i uwolnić. Po to wrócił do życia w ciele, by nam to pokazać i dać tego doświadczyć. Pierwsze, co przynosi to dar pokoju i przebaczenia. Od nich wszystko się zaczyna. 

Już nasza najgorsza niewola, największe rany i śmierć – te wewnętrzne – zostają uzdrowione i jesteśmy od nich uwolnieni. On przynosi dar pojednania do naszych domów, rodzin, miejsc pracy, kraju, do naszych wnętrz, żebyśmy umieli przebaczyć sami sobie. Stąd wypływa radość. Pełna, głęboka i dające pociechę. Tu zaczyna się nowe życie, które już nie będzie miało końca. Śmierć ciała jedynie zmieni sposób naszego bycia, ale już nie będzie końca. Czeka na nas perspektywa wypełnienia i pełnej miłości, której nie jesteśmy tu sobie w stanie wyobrazić. Pełnia życia i to w obfitości. 

Wiec cokolwiek się nie wydarzy, On jest z nami, On ma moc wyciągnąć z tego dobro, On jest wszechmogący. Jest nadzieja. Ona zwieść nie może. Pan to udowodnił. Życzymy spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i płynącej z tego radości i nadziei.  

Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Życzymy wszystkim Błogosławionej Paschy!

ks. Adam Prorok
ks. Łukasz Radomski