Uncategorized

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana jako Trzech Króli (6 stycznia), to chrześcijańskie święto obchodzone już od III wieku pod nazwą Epifanii. Tego dnia tradycyjnie okadzamy nasze mieszkania i oznaczamy drzwi na znak przyjęcia Chrystusa do naszego domu.

Umieszczany u nas najczęściej napis K+M+B 2023 odnosi się do imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi (Kacper, Melchior i Baltazar). Jest to powszechnie przyjęty i poprawny zapis, jednak stoi za nim dość powierzchowna interpretacja.

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy oznaczać napisem C+M+B, a do liter dopisać datę bieżącego roku: C+M+B 2023. W niektórych krajach skrót umieszcza się pomiędzy liczbami oznaczającymi rok: 20+C+M+B+22.

C+M+B to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”. Choć św. Augustyn podaje jeszcze jedną interpretację: Christus Multorum Benefactor – „Chrystus dobroczyńcą wielu”.

Specjalnie dla nas Ministranci przygotowali pakiety z kredą i kadzidłem oraz węgielkiem i naklejką, a także specjalne buteleczki. Podczas każdej Mszy świętej kadzidło, kreda i woda zostaną pobłogosławione – następnie będzie można je zabrać do naszych domów i mieszkań. Przy tej okazji można wyrazić swoją wdzięczność Ministrantom za ich pracę składając dobrowolną ofiarę na fundusz LSO.