Uncategorized

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, * na wieczne czasy niech nie ustanie!

Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi * pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu dzisiejszej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Bóg zapłać!