Uncategorized

Święty Florianie – módl się za nami!

Dziś wspomnienie świętego Floriana – patrona między innymi Strażaków. Dziękujemy za ich Służbę dla drugiego człowieka i życzymy samych szczęśliwych powrotów z akcji. Zapraszamy na uroczystą Msze świętą między inn

ymi w intencji naszej OSP Prusice, a także wszystkich Strażaków w Niedzielę 5 maja 2024 r. o godzinie 10:15.Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach