Uncategorized

Spotkanie dla Młodzieży!

Zapraszamy na Młodzież na spotkanie!
/Złe nasiona – o wykluczeniu i nękaniu…/

—-> najbliższy piątek – – – > 19:00 – – – – > Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Jakie są skutki wykluczenia i nękania człowieka? Jak przeciwdziałać wykluczeniu w różnych grupach i środowiskach? W jaki sposób prezentować i bronić swoje wartości? Wsparcie osób wykluczonych – czy potrafię?