Uncategorized

Rozpoczynamy kurs przygotowujący do Bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023.

W kursie przygotowującym w Parafii może wziąć udział Młodzież od 8 klasy Szkoły Podstawowej do osiemnastego roku życia.

Dla pełnoletnich kurs przygotowujący osoby dorosłe do Sakramentu Bierzmowania rozpocznie się 4 października 2022 roku w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu —> LINK.