Rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Pamiętajmy dziś w modlitwie o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny!

Jeszcze do godziny 21:00 można przyjść pomodlić się i adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.