Uncategorized

Pielgrzymka najmłodszych do Archikatedry Wrocławskiej.

Dziś najmłodsi Ministranci, Kandydaci oraz Marianki pod opieką rodziców uczestniczyli w pielgrzymce do Katedry Wrocławskiej. Po Mszy świętej w kaplicy Bożego Ciała ksiądz proboszcz Paweł Cembrowicz oprowadził nas po Świątyni oraz przybliżył historię Katedry i „Ołtarza Biskupa Jerina”. Następnie udaliśmy się na taras widokowy wieży Katedry oraz spacer po Ostrowie Tumskim. Udało nam się nawet zajrzeć do ogrodów naszego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Nie zabrakło również czasu na pyszne lody. Kolejnym punktem naszego wyjazdu było Hydropolis, gdzie wraz z przewodnikiem poznawaliśmy jak ważna jest woda w całym ekosystemie, a szczególnie jak ważna jest ona dla człowieka. Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących obiegu wody w przyrodzie.

Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi oraz panu Sławomirowi Zarentowiczowi i pani Aldonie Hołubickiej za podarowanie nam Kart Aglomeracji Wrocławia – dzięki którym zyskaliśmy zniżkę do Hydropolis. Szczególne podziękowania kierujemy do proboszcza Katedry Wrocławskiej księdza kanonika Pawła Cembrowicza za przyjęcie nas i gościnę. Dziękujemy również Rodzicom i Księdzu Opiekunowi za zorganizowanie wyjazdu i zadbanie o bezpieczeństwo.

BÓG ZAPŁAĆ!