Uncategorized

Pielgrzymka do Izraela – Ain Karem.

Nasi Pielgrzymi dziś odwiedzili Ain Karem – miejscowość, w której mieszkała Elżbieta z Zachariaszem. To właśnie tutaj Maryja udała się przez góry do swojej krewnej po zwiastowaniu Archanioła Gabriela. Również jest to miejsce narodzin Jana Chrzciciela.