Uncategorized

Mężczyźni św. Józefa Zapraszają.

Zaproszenie dla mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na spotkaniu, które odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2023 o 18.00 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Wydarzenie rozpocznie się od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Do 19.15 Kapłan będzie również oczekiwał w konfesjonale na osoby, które chcą przystąpić do spowiedzi. Po Eucharystii konferencję pt. „Odnaleźć nadzieję w Krzyżu Jezusa” wygłosi J.E. ks. biskup Maciej Małyga – doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy wrocławski od 2022.

Nie ma życia bez ofiary, wyrzeczenia, trudu, upadków i niepowodzeń. Każdy idący za Jezusem niesie swój krzyż, swoje krzywdy, zranienia i cierpienia. Czasami jednak ból jest zbyt duży, nie do udźwignięcia, nie widać w nim żadnego sensu i ciemność ogarnia człowieka. Wtedy spojrzenie na Krzyż przywraca nadzieję. Napełnia wiarą, że wszelkie doświadczane zło może stać się drogą duchowej przemiany. A zrozumienie męki i ofiary niewinnie zabitego Jezusa Chrystusa dodaje siły do wytrwania w najbardziej dramatycznych okolicznościach życia. J.E. ks. biskup Maciej Małyga przybliży temat wiary, miłości i nadziei płynącej z Krzyża.

Program spotkania:

18.30 Adoracja i spowiedź
19.15 Msza Św.
20.15 Kawa i herbata
20.45 Konferencja
21.30 Mała grupa

22.00 Zakończenie

Więcej informacji o spotkaniu na http://mezczyzniwewroclawiu.pl.