Uncategorized

Matko Boża Szensztacka – módl się za nami!

Dziś podczas porannej Mszy świętej po raz pierwszy w naszej Parafii odbyło się spotkanie Rodziny Matki Bożej Szensztackiej. Od dnia dzisiejszego każdego 18 dnia miesiąca zapraszamy na Mszę świętą podczas której będziemy zanosić do Boga intencje przez wstawiennictwo Matki Bożej Szensztackiej. Mszę świętą poprzedzi modlitwa Różańcowa.

RUCH SZENSZTACKI

Celem Ruchu Szensztackiego jest odnowa świata w Chrystusie przez Maryję Matkę Trzykroć Przedziwną.
U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech.

W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, z racji swego specjalnego zadania wychowawczego.

Założyciel Szensztatu – Ojciec Kentenich podkreślił prawdę, że rodzina buduje Kościół. W niej bowiem, w „Sanktuarium nowego życia” wzniesionym na sakramencie małżeństwa przychodzi na świat osoba ludzka. Aby ukształtować tę osobę ludzką na człowieka wielkiego formatu nie można pominąć wychowawczego działania Maryi, która jest niezawodną Współpracowniczką Boga i dlatego w Jej ręce złożył Bóg dzieło uświęcania swych dzieci.
Rozwój Rodziny Szensztackiej opiera się na żywej więzi z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, gdzie doświadcza się szczególnego Jej działania.

Sanktuarium w Schönstatt jest  duchowym centrum i kolebką Ruchu Szensztackiego.
Na wzór tego pierwszego, powstało już na całym świecie 179 sanktuariów.
W Polsce obecnie istnieje 6 sanktuariów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
       
Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie „sanktuariów domowych” w rodzinach jako miejsc modlitwy, jest to obraz Matki Bożej w formie kapliczki, wędrujący po rodzinach skupionych w kręgach (liczących 10 rodzin). Każda rodzina gości Matkę Bożą przez 3 dni w miesiącu.

Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem: Matka Boża Trzykroć Przedziwna (łac. Mater Ter Admirabilis) jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Trójcy Świętej w osobie Maryi jako:
1.    wybranej Córki Boga Ojca,
2.    Matki Syna Bożego,
3.    Oblubienicy Ducha Świętego.

Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:
•    łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
•    łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
•    łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Obecny w kapliczce obraz Maryi odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.

Ruch Szensztacki skupia osoby, które kierują się w życiu tymi zasadami: praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. W Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwa w świecie. W tym ruchu jest miejsce dla każdego – dla duchownych i świeckich, dla mężczyzn i kobiet, dzieci i młodzieży.  

 „Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny”.
(fragment listu o. Kentenich, Założyciela MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU SZENSZTACKIEGO z dnia 15 kwietnia 1948)