Uncategorized

Krzyż Misyjny.

Dziś został zdemontowany Krzyż Misyjny przy kościele i przekazany do renowacji oraz naprawy. Krzyż ponownie zostanie postawiony w czasie Parafialnych Misji Świętych. Również renowacji zostanie poddany Krzyż, który znajduje się przy ulicy Wrocławskiej.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w demontażu Krzyża Misyjnego oraz tym, którzy dokonają jego renowacji.

Szczególnie dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywni Liderzy Gminy Prusice oraz Nadleśnictwu Oborniki Śląskie za przygotowanie projektu i pozyskanie środków finansowych na ten cel.