Uncategorized

Konfesjonał w bocznej kaplicy.

Dziś dzięki zaangażowaniu kilku osób udało nam się odnowić konfesjonał znajdujący się
w bocznej kaplicy obok dużej Ambony.

Już od jutra w tym konfesjonale będzie spowiadał ksiądz Łukasz podczas swoich dyżurów spowiedzi. Natomiast ksiądz Proboszcz będzie spowiadał bez zmian w konfesjonale pod chórem.

Wraz z tą dobrą wiadomością – przypominamy o WARUNAKCH DOBREJ SPOWIEDZI:

Warunki dobrej spowiedzi pomagają nam w dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Jakie są i dlaczego powinniśmy o nich pamiętać? Warunki dobrej spowiedzi są niezbędne, aby w piękny sposób przejść przez spowiedź świętą. Jeśli się ich przestrzega mamy pewność, że godnie przystąpiliśmy do sakramentu. Dzięki nim mamy także wskazówki jak postępować dalej, by uzyskać autentyczne oczyszczenie. Tekst warunków dobrej spowiedzi odnosi się zarówno do czynności przed przystąpieniem do sakramentu, jak i po przystąpieniu. Jakie są warunki dobrej spowiedzi? Oto one:

1. Rachunek sumienia

Rachunek sumienia jest niezwykle ważnym elementem sakramentu pokuty i pojednania. Nie bez powodów znalazł się jako pierwszy na liście warunków dobrej spowiedzi. To dzięki niemu człowiek ma okazję przyjrzeć się swojemu sumieniu i sam określić, co w jego postępowaniu było dobre, a co złe. Rachunek sumienia można zrobić w myślach analizując poszczególne części dnia, albo posłużyć się książeczkami lub rozważaniami. (Jak zrobić rachunek sumienia?)

2. Żal za grzechy

Aby spowiedź święta była prawdziwa i godna ważne jest to, aby wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy

Spowiedź to nie tylko ukazanie tego, co złe. Samo stanięcie w prawdzie wobec grzechu nie sprawi, że przyjdzie rozgrzeszenie. Aby tak się stało należy wyrazić mocne postanowienie poprawy, które faktycznie będzie prowadziło do prawdziwego nawrócenia. Żal za grzechy, który idzie w parze z chęcią naprawienia błędów są gwarancją pięknej spowiedzi.

4. Wyznanie grzechówWarunki dobrej spowiedzi

Wyznanie grzechów jest centralną częścią warunków dobrej spowiedzi. To właśnie ona jest najważniejszym jej elementem. Podczas sakramentu pokuty i pojednania człowiek spotyka się z samym Panem Jezusem, który pragnie odpuścić grzechy.

Spowiedź właściwie można porównać do czasu łaski, kiedy to sam Bóg pragnie spotkania z człowiekiem.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim. To niezwykle ważne, ponieważ sakrament pokuty i pojednania ma nieść za sobą nawrócenie. Już w jego trakcie człowiek otrzymuje pokutę, którą powinien odmówić tuż po odejściu od konfesjonału. Najczęściej jest to jakaś modlitwa, przeczytanie wybranego fragmentu z Katechizmu Kościoła Katolickiego lub Pisma Świętego.

Jednakże trzeba też pamiętać, że zadośćuczynić należy także tym, którym wyrządziło się krzywdę.

Warunki dobrej spowiedzi – nie zapomnij o nich!

Już wiesz, że nie bez przyczyny Kościół katolicki zaleca, aby przestrzegać warunków dobrej spowiedzi. Pamiętaj o nich, dzięki temu Twoja spowiedź będzie szczera i przyniesie piękne owoce.

*źródło: kw/Stacja7