Uncategorized

DZIĘKUJEMY !! Podsumowanie – Kiermasz ciast dla ratowania życia i zdrowia pani Reni!

Przekazujemy informacje od Rady Rodziców SP Prusice:

Rada Rodziców dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Niedzielnym Kiermaszu Ciast.
Zebrane środki w kwocie 10.655 zł zostały zdeponowane na koncie RR.
Rada Rodziców po przełożeniu odpowiednich dokumentów będzie opłacała leczenie pani Renaty Kwapisz.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje pani dyrektor Joannnie Sroga za udostępnienie lokalu oraz ks. proboszczowi Adamowi Prorokowi i ks. Łukaszowi Radomskiemu za pomoc i wsparcie.