Uncategorized

Inwentaryzacja Cmentarza Parafialnego.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów rozpoczęliśmy inwentaryzację naszego Cmentarza Parafialnego.

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich grobów oraz utworzenie bazy danych – bardzo prosimy o usunięcie kwiatów i dekoracji, tak aby był widoczny napis na tablicy nagrobnej.

Kolejnym etapem jest utworzenie bazy dysponentów grobów, które prawodawca wskazał wprost. W związku z tym prosimy o składanie uzupełnionych DEKLARACJI DYSPONENTA GROBU w Kancelarii Parafialnej. Deklarację można odebrać w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania lub pobrać klikając w LINK-DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do Kancelarii Parafialnej w godzinach otwarcia.

KTO WEDŁUG PRAWA JEST DYSPONENTEM GROBU?
Prawo do pochowania zwłok ludzkich, opłacenia miejsca grzebalnego i dysponowania grobem ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej (tzw. dysponent grobu), a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.