Uncategorized

Bierzmowanie dla dorosłych w roku 2023.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH – kurs przygotowujący osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej – od 14.03 do 06.06.2023 r. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej.

Kurs obejmuje 12 spotkań. Wszystkie spotkania odbywają się WE WTORKI W GODZ. 18:00 – 21:00.  Dokładny terminarz spotkań uczestnicy otrzymają na pierwszym spotkaniu. UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY! Po zakończeniu kursu odbędzie się przyjęcie sakramentu bierzmowania przez uczestników. Miejsce spotkań: Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław. Na pierwsze spotkanie (14 marca r. w godz. 16:30 – 17:30 – przed spotkaniem) należy dostarczyć dokumenty: 1. akt chrztu 2. skierowanie na kurs od księdza proboszcza z parafii zamieszkania 3. opłatę w wysokości 200 zł (udział w kosztach organizacji kursu, materiały). W trakcie trwania kursu należy dostarczyć zaświadczenie świadka bierzmowania. Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających ukończone minimum 19 lat i po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej. 

Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza: LINK DO FORMULARZA.