Parafia Prusice

Msze święte:
w tygodniu: rano od wtorku do piątku o g. 7.00 w sobotę o g. 9.00
codziennie wieczorem  o g. 18.00 W styczniu zasadniczo rano o g. 7.00

W niedzielę:
w Prusicach 7.30 10.15 13.00

w Krościnie Wlk 9.00,  Wilkowa 11.30

Spowiedź 15 minut przed mszą świętą

Msze św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia / Duszpasterze

Duszpasterze:

Proboszcz: Ks. mgr Bernard Świst, RM, święcenia kapłańskie przyjął 22 V 1982 r. we Wrocławiu, ustanowiony w 1998 r.

Wikariusz: Ks. mgr Adam Błaszczyk, ustanowiony w 2013 r.

E-parafia - Twoja parafia w internecie
wykonanie: e-parafia.net