Parafia Prusice

Msze święte:
w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek, sobotę o g. 18.00

                 we wtorek i czwartek o g. 9.00

W niedzielę:
w Prusicach 7.30 10.15 13.00

w Krościnie Wlk i  Wilkowej o g. 9.00 co dwa tygodnie

Spowiedź 15 minut przed mszą świętą

Msze św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia / Duszpasterze

Duszpasterze:

Proboszcz: Ks. mgr Bernard Świst, RM, święcenia kapłańskie przyjął 22 V 1982 r. we Wrocławiu, ustanowiony w 1998 r.

Wikariusz: Ks. mgr Adam Błaszczyk, ustanowiony w 2013 r.

E-parafia - Twoja parafia w internecie
wykonanie: e-parafia.net